Điều Kiện Vé

 

Điều kiện vé VietJetAir

Promo Eco SkyBoss
Thay đổi tên Hành khách Không áp dụng Được đổi tên (thu phí thay đổi) Được đổi tên (thu phí thay đổi)
Thay đổi chuyến bay Thu phí thay đổi & chênh lệch giá vé (nếu có) Thu phí thay đổi & chênh lệch giá vé (nếu có) Miễn phí thay đổi & thu chênh lệch giá vé (nếu có)
Thay đổi ngày bay Thu phí thay đổi & chênh lệch giá vé (nếu có) Thu phí thay đổi & chênh lệch giá vé (nếu có) Miễn phí thay đổi & thu chênh lệch giá vé (nếu có)
Thay đổi chặng bay Thu phí thay đổi & chênh lệch giá vé (nếu có) Thu phí thay đổi & chênh lệch giá vé (nếu có) Miễn phí thay đổi & thu chênh lệch giá vé (nếu có)
Nâng hạng Thu phí thay đổi & chênh lệch giá vé Thu phí thay đổi & chênh lệch giá vé
Điều kiện thay đổi Trước giờ khởi hành 03 giờ Trước giờ khởi hành 03 giờ Trước giờ khởi hành 03 giờ
Bảo lưu vé Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng
Hoàn/Hủy vé Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng
Hành lý xách tay 07 Kg 07 Kg 10 Kg
Hành lý ký gửi Phải mua thêm Phải mua thêm 30 Kg

 

 

Điều kiện vé Jetstar

Tiết kiệm (Starter) Linh hoạt (Starter Plus) Tối ưu (Starter Max)
Hoàn giá vé & phí Không được hoàn lại Không được hoàn lại Được phép hoàn vé
Không làm thủ tục chuyến bay theo đúng thời gian quy định hoặc không lên tàu bay theo đúng thời gian quy định Không được hoàn lại/mất tiền vé Không được hoàn lại/mất tiền vé Các thay đổi được phép hoặc hoàn vé
Thay đổi ngày giờ chuyến bay Được phép thay đổi, thu Phí thay đổi & Chênh lệch giá vé (nếu có) Được phép thay đổi, thu Phí Chênh lệch giá vé (nếu có) Được phép thay đổi, thu Phí Chênh lệch giá vé (nếu có)
Thay đổi Nơi khởi hành/ Nơi đến Không được phép Không được phép Được phép thay đổi, thu Phí Chênh lệch giá vé (nếu có)
Thay đổi tên hành khách Được phép thay đổi, thu Phí thay đổi & Chênh lệch giá vé (nếu có) Được phép thay đổi, thu Phí Chênh lệch giá vé (nếu có) Được phép thay đổi, có thể Thu Phí thay đổi
Thời hạn Thay đổi và điểm liên hệ Các thay đổi được phép phải thực hiện trước giờ mở quầy làm thủ tục dự kiến ban đầu của chuyến bay Các thay đổi được phép phải thực hiện trước giờ mở quầy làm thủ tục dự kiến ban đầu của chuyến bay Các thay đổi được phép phải thực hiện trước cuối ngày khởi hành dự kiến ban đầu của hành khách
Thay đổi loại giá vé/Dịch vụ kèm theo Có thể thay đổi sang cùng loại giá vé, Starter Plus, Starter Max, hạng Thương gia như Business Starter hoặc Business Max. Áp dụng Phí thay đổi & Chênh lệch giá vé tại thời điểm thay đổi. - Có thể thay đổi sang cùng loại giá vé, Starter Max, hạng Thương gia như Business Starter hoặc Business Max. Áp dụng Chênh lệch giá vé tại thời điểm thay đổi.
- Giá vé loại giá Starter Plus không thể đổi thành loại giá vé Starter.
- Có thể thay đổi sang cùng loại giá vé, hạng Thương giá như Business Starter hoặc Business Max. Áp dụng Chênh lệch giá vé tại thời điểm thay đổi.
- Loại giá vé Starter Max không thể đổi thành giá vé loại giá Starter Starter Plus
Đặt lại chỗ Hành khách phải đặt lại chỗ trên chuyến bay Jetstar đang mở bán Jetstar không chấp nhận giữ chỗ cho các hồ sơ đặt chỗ có ngày khởi hành không xác định Hành khách phải đặt chỗ lại trên một chuyến bay Jetstar đang mở bán. Jetstar không chấp nhận các đặt chỗ có ngày khởi hành không xác định.