Liên Hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN VEMAYBAY.COM

Địa chỉ: 59 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Tuy Hòa, Phú Yên

Số điện thoại: 0888.39.00.11 – 0888.38.00.11

Kinh doanh & đầu tư: 0914221202 (Mr. Thiện)

Email: datve@vemaybay.com