Chuyến khởi hành: TP. Hồ Chí Minh (SGN) đến Hà Nội (HAN)

Tháng 10/2017

Thứ 7 Chủ Nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6